Мисли

„Свободата живее в сърцата на мъжете и жените; когато умре там, няма конституция, закони, съд, който да я спаси.“ Лърнид Хенд

вторник, 30 май 2017 г.

Произволно тълкуване на Закона за устройство на територията (ЗУТ) от "специалисти" в община Варна.

Знаете ли, че юрист на длъжност главен юрисконсулт в отдел “Устройство на територията” към дирекция “Архитектура, градоустройство и устройствено планиране” при община Варна (дирекцията е под ръководството на заместник-кмета Христо Иванов #ТОЙ), твърди, че издаването на заповед за одобряване на подробен устройствен план (ПУП) по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, приет от общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) не е задължение на кмета, а е оставено на свободната воля на административния орган. Това означава, че служителите, които трябва да изпълняват закона, не са запознати с основните му изисквания. А истината е, че в този случай кмета действа в условията на обвързана компетентност, т.е. длъжен е да одобри плана.
На прост език, това означава, че прокарания “през иглени уши” от администрацията дребен човечец, който иска да си построи една къща, в края на трънливия и скъп път по одобряване на подробен устройствен план, може да бъде спрян от един некомпетентен чиновник и да бъде изпратен от общински служител да се бори с общината в съда. И всичко това, въпреки положителното решение на същата тази община. И всичко това, със собствени средства. А общината използва за да защитава изгубена кауза с неговите пари, събрани чрез данъците.
Апропо, урегулирането на имоти е задължение на общината. Само по изключение може да се разреши частно лице да финансира такава разработка. Но редовното извинение на общинските служители е, че пари няма. Как да няма, като същия този заместник-кмет Пейчо Пейчев (#ТОЙ), който одобрява или отказва да одобри подробни устройствени планове, а в повечето случаи просто не взема решение, живее на невероятно нисък наем в общинско жилище?

На нас ни остава единствено възможността да се молим на по-висша сила и удовлетворението, че защитаваме клиентите си, въпреки някои администратори, а не с тяхна помощ...