Мисли

„Свободата живее в сърцата на мъжете и жените; когато умре там, няма конституция, закони, съд, който да я спаси.“ Лърнид Хенд

Дейности  • Създаване и изменение на устройствени схеми и планове.
  • Инвестиционно проектиране, надзорна дейност и контролна дейност по време на строителството.
  • Инженерна геодезия.
  • Геодезично проучване и проектиране, фотограметрия, картография, проектиране на пътища, железни пътища, улици, летища, депа за отпадъци, свлачища, пречиствателни станции и др. и съоръжения към посочените.
  • Създаване, допълване, поправяне, оцифряване и съвместяване на всички видове планове и карти, бази данни към тях и географски информационни системи.
  • Преобразуване в цифров вид на графични планове и карти и много други дейности.

Няма коментари:

Публикуване на коментар