Мисли

„Свободата живее в сърцата на мъжете и жените; когато умре там, няма конституция, закони, съд, който да я спаси.“ Лърнид Хенд

понеделник, 27 февруари 2017 г.

Обособяване на реални части от съсобствен поземлен имот или сграда за ползване на самостоятелни места за паркиране.

"ИМИДЖ" ЕООД изработва проекти за разпределение на правото на ползване. С такъв проект, може да се укажат ограничения в правото на ползване на определени реални части от общите части (например паркоместа в сгради или дворове). Това гарантира правото на собственика на паркомясто да го ползва, ако не е възможно обособяването на същия като отделен самостоятелен обект или поземлен имот. Обособяването на реална част от общите части може да се укаже еднозначно с определяне на граничните точки на правото на ползване, в единна за страната координатна система и без съмнения за местоположението им в пространството. Този проект се обвързва и с инвестиционния проект, одобрен от администрацията.

петък, 24 февруари 2017 г.

Предстои изработване на кадастрални карти на с. Каменар, общ. Варна, с. Разделна, общ. Белослав, с. Господиново и с. Дюлино, общ. Бяла, обл. Варна

Уважаеми клиенти,
Предстои възлагане за изработване на кадастрални карти и кадастрални регистри (КККР) на урбанизираните територии на с. Каменар, общ. Варна, с. Разделна, общ. Белослав, с. Господиново и с. Дюлино, общ. Бяла, обл. Варна.
Необходимо е да се означат имотните граници съобразно документите за собственост.
Ако желаете да извършим тази услуга и да ви консултираме, потърсете ни.
Бъдете активни!
Според сега действащата нормативна уредба, кадастралната карта и кадастралните регистри не подлежат на обжалване. Освен това, данните, отразени в КККР, "са доказателство за обстоятелствата, за които се отнасят, до доказване на противното".

сряда, 8 февруари 2017 г.

Ако искате да започнете строителство през пролетта на 2018 г., започнете проектиране още днес.

Уважаеми клиенти,
Проектирането в България, учудващо за незапознатите, е времеемък и трудоемък процес. Такъв го прави, не само сложността на проектирането, а и нормативната уредба и някои превишаващи правата си служители на държавната и общинската администрация.
Това е причината да си заделите повече от една година за проектиране. В много случаи, преди да пристъпите към инвестиционен проект (проект на сградата и оформяне на околното пространство), трябва да преминете през процедурата на урегулиране на имота си. Това е процедура, която законът предвижда да се финансира с публични средства на общината и само по изключение - с финансиране от частен инвеститор. Правилото, обаче, е общината да бяга от задълженията си и да оставя възложителите сами да се справят с проблемите и да си плащат. Понякога се налага и да се молят, някои служители, да си свършат работата.

Ако желаете, ни потърсете и ще ви преведем през лабиринта... На ваше разположение сме и ще използваме целия си потенциал, за да постигнете инвестиционните си намерения.

понеделник, 6 февруари 2017 г.

Отразяване на подробни устройствени планове в кадастралната карта.

"ИМИДЖ" ЕООД, извършва геодезични услуги по отразяване на всички видове подробни устройствени планове (ПУП - ПРЗ, ПР, ПУР и т.н.) в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР).
Услугата включва трасиране (отлагане на място) на бъдещите граници и изработване на проект за изменение на КККР.
Работим качествено, бързо и на много добри цени.
Моля, изпратете запитване на електронния ни адрес като приложите необходимите документи или ни се обадете, за да ни попитате.


Извадка от НАРЕДБА № РД-02-20-5 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

"...

Чл. 65. (1) Подробните устройствени планове (ПУП) по чл. 110 ЗУТ и техни изменения, с които се променят граници на поземлени имоти, се отразяват в кадастралната карта и кадастралните регистри с проект за изменение, без издаване на заповед.
..."