Мисли

„Свободата живее в сърцата на мъжете и жените; когато умре там, няма конституция, закони, съд, който да я спаси.“ Лърнид Хенд

сряда, 15 март 2017 г.

Обществена поръчка: “Създаване на КККР в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землища на населени места в общини Бургас, Приморско, Созопол, Варна, Белослав, Бяла, Пазарджик, Плевен, Родопи, по 10 обособени позиции”.

Странното е, че вместо 95 обособени позиции, поръчката е разделена само на 10 обособени позиции. Това ще помогне на и без това мощните големи фирми да получат още едно предимство, дадено им от държавата. С обединяването на няколко населени места в една обособена позиция, се създават условия за изкуствено завишаване на изискванията за участие в търга. Тук малките и средни фирми от геодезичния бранш, нямат никакъв шанс, а имат възможности и желание за качествена работа. За новостартиращите фирми, не може да става и въпрос. Дано да не се цели ефектът с кадастралната карта и кадастралните регистри на Варна...