Мисли

„Свободата живее в сърцата на мъжете и жените; когато умре там, няма конституция, закони, съд, който да я спаси.“ Лърнид Хенд

сряда, 15 март 2017 г.

Обществена поръчка: “Създаване на КККР в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землища на населени места в общини Бургас, Приморско, Созопол, Варна, Белослав, Бяла, Пазарджик, Плевен, Родопи, по 10 обособени позиции”.

Странното е, че вместо 95 обособени позиции, поръчката е разделена само на 10 обособени позиции. Това ще помогне на и без това мощните големи фирми да получат още едно предимство, дадено им от държавата. С обединяването на няколко населени места в една обособена позиция, се създават условия за изкуствено завишаване на изискванията за участие в търга. Тук малките и средни фирми от геодезичния бранш, нямат никакъв шанс, а имат възможности и желание за качествена работа. За новостартиращите фирми, не може да става и въпрос. Дано да не се цели ефектът с кадастралната карта и кадастралните регистри на Варна...

По-долу публикуваме списъка на населените места, включени в обществената поръчка:
 1. гр. Българово, общ. Бургас, обл. Бургас.
 2. с. Братово, общ. Бургас, обл. Бургас.
 3. с. Брястовец, общ. Бургас, обл. Бургас.
 4. с. Драганово, общ. Бургас, обл. Бургас.
 5. с. Изворище, общ. Бургас, обл. Бургас.
 6. с. Миролюбово, общ. Бургас, обл. Бургас.
 7. с. Равнец, общ. Бургас, обл. Бургас.
 8. с. Рудник (вкл. с. Черно море), общ. Бургас, обл. Бургас.
 9. с. Ново Паничарево, общ. Приморско, обл. Бургас.
 10. с. Писменово, общ. Приморско, обл. Бургас.
 11. с. Ясна поляна, общ. Приморско, обл. Бургас.
 12. с. Вършило, общ. Созопол, обл. Бургас.
 13. с. Габър, общ. Созопол, обл. Бургас.
 14. с. Зидарово, общ. Созопол, обл. Бургас.
 15. с. Индже войвода, общ. Созопол, обл. Бургас.
 16. с. Крушевец, общ. Созопол, обл. Бургас.
 17. с. Равна гора, общ. Созопол, обл. Бургас.
 18. с. Каменар, общ. Варна, обл. Варна.
 19. с. Разделна, общ. Белослав, обл. Варна.
 20. с. Господиново, общ. Бяла, обл. Варна.
 21. с. Дюлино, общ. Бяла, обл. Варна.
 22. с. Априлци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.
 23. с. Гелеменово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.
 24. с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.
 25. с. Крали Марко, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.
 26. с. Овчеполци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.
 27. с. Пищигово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.
 28. с. Росен, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.
 29. с. Сарая, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.
 30. с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.
 31. с. Тополи дол, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.
 32. с. Цар Асен, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.
 33. с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.
 34. с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.
 35. с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.
 36. с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.
 37. с. Дебръщица, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.
 38. с. Драгор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.
 39. с. Звъничево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.
 40. с. Ляхово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.
 41. с. Мокрище, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.
 42. с. Паталеница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.
 43. с. Црънча, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.
 44. с. Юнаците, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.
 45. с. Главиница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.
 46. с. Говедаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.
 47. с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.
 48. с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.
 49. с. Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.
 50. с. Огняново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.
 51. с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.
 52. с. Хаджиево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.
 53. гр. Славяново, общ. Плевен, обл. Плевен.
 54. с. Бръшляница, общ. Плевен, обл. Плевен.
 55. с. Коиловци, общ. Плевен, обл. Плевен.
 56. с. Мечка, общ. Плевен, обл. Плевен.
 57. с. Беглеж, общ. Плевен, обл. Плевен.
 58. с. Бохот, общ. Плевен, обл. Плевен.
 59. с. Брестовец, общ. Плевен, обл. Плевен.
 60. с. Горталово, общ. Плевен, обл. Плевен.
 61. с. Дисевица, общ. Плевен, обл. Плевен.
 62. с. Къртожабене, общ. Плевен, обл. Плевен.
 63. с. Къшин, общ. Плевен, обл. Плевен.
 64. с. Ласкар, общ. Плевен, обл. Плевен.
 65. с. Николаево, общ. Плевен, обл. Плевен.
 66. с. Ралево, общ. Плевен, обл. Плевен.
 67. с. Тодорово, общ. Плевен, обл. Плевен.
 68. с. Търнене, общ. Плевен, обл. Плевен.
 69. с. Ясен, общ. Плевен, обл. Плевен.
 70. с. Буковлък, общ. Плевен, обл. Плевен.
 71. с. Върбица, общ. Плевен, обл. Плевен.
 72. с. Гривица, общ. Плевен, обл. Плевен.
 73. с. Опанец, общ. Плевен, обл. Плевен.
 74. с. Пелишат, общ. Плевен, обл. Плевен.
 75. с. Радишево, общ. Плевен, обл. Плевен.
 76. с. Тученица, общ. Плевен, обл. Плевен.
 77. с. Белащица, общ. Родопи, обл. Пловдив.
 78. с. Браниполе, общ. Родопи, обл. Пловдив.
 79. с. Брестник, общ. Родопи, обл. Пловдив.
 80. с. Дедово, общ. Родопи, обл. Пловдив.
 81. с. Извор, общ. Родопи, обл. Пловдив.
 82. с. Крумово, общ. Родопи, обл. Пловдив.
 83. с. Храбрино, общ. Родопи, обл. Пловдив.
 84. с. Ягодово, общ. Родопи, обл. Пловдив.
 85. с. Бойково, общ. Родопи, обл. Пловдив.
 86. с. Брестовица, общ. Родопи, обл. Пловдив.
 87. с. Златитрап, общ. Родопи, обл. Пловдив.
 88. с. Кадиево, общ. Родопи, обл. Пловдив.
 89. с. Лилково, общ. Родопи, обл. Пловдив.
 90. с. Оризари, общ. Родопи, обл. Пловдив.
 91. с. Ситово, общ. Родопи, обл. Пловдив.
 92. с. Скобелево, общ. Родопи, обл. Пловдив.
 93. с. Устина, общ. Родопи, обл. Пловдив.
 94. с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдив.
 95. с. Чурен, общ. Родопи, обл. Пловдив.


Няма коментари:

Публикуване на коментар