Мисли

„Свободата живее в сърцата на мъжете и жените; когато умре там, няма конституция, закони, съд, който да я спаси.“ Лърнид Хенд

четвъртък, 6 април 2017 г.

Промоция на геодезични услуги!

"ИМИДЖ" ЕООД обявява промоция за клиенти, които декларират, че ще си търсят правата пред административните органи по реда, предвиден в закона, без да търсят неформални методи за спазване на административните процедури и срокове.
Промоцията се състои в изработване на подробни устройствени планове (ПУП) и проекти за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на територията на Служба по геодезия, картография и кадастър Варна (СГКК - Варна), без заплащане на аванс! Срокът на промоцията е до 31 юли 2017 г. При интерес от страна на клиентите, срокът ще бъде удължен.
Няма да плащате, преди да имате яснота, дали и как ще бъде допуснат за изработване на ПУП!
Ще ви напътстваме по всички въпроси, свързани с административното производство, включително и с тези, свързани със защита на вашите права.

Няма коментари:

Публикуване на коментар