Мисли

„Свободата живее в сърцата на мъжете и жените; когато умре там, няма конституция, закони, съд, който да я спаси.“ Лърнид Хенд

понеделник, 27 февруари 2017 г.

Обособяване на реални части от съсобствен поземлен имот или сграда за ползване на самостоятелни места за паркиране.

"ИМИДЖ" ЕООД изработва проекти за разпределение на правото на ползване. С такъв проект, може да се укажат ограничения в правото на ползване на определени реални части от общите части (например паркоместа в сгради или дворове). Това гарантира правото на собственика на паркомясто да го ползва, ако не е възможно обособяването на същия като отделен самостоятелен обект или поземлен имот. Обособяването на реална част от общите части може да се укаже еднозначно с определяне на граничните точки на правото на ползване, в единна за страната координатна система и без съмнения за местоположението им в пространството. Този проект се обвързва и с инвестиционния проект, одобрен от администрацията.

Няма коментари:

Публикуване на коментар