Мисли

„Свободата живее в сърцата на мъжете и жените; когато умре там, няма конституция, закони, съд, който да я спаси.“ Лърнид Хенд

четвъртък, 14 март 2019 г.

Във връзка с приетата годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, през 2019 г., предлагаме компетентна помощ, по отношение на застрояването им.

Това са някои от имотите, които ще бъдат предложени за продажба:

Няма коментари:

Публикуване на коментар