Мисли

„Свободата живее в сърцата на мъжете и жените; когато умре там, няма конституция, закони, съд, който да я спаси.“ Лърнид Хенд

събота, 28 януари 2017 г.

Промените в Закона за устройство на територията, приети от Народното събрание на 25 януари 2017 г.

От ТУК можете да получите достъп до Закона за устройство на територията, с нанесените изменения от приетия ЗИДЗУТ.
Моля, обърнете внимание и на Преходните и заключителни разпоредби, в края на текста.
Всички проекти на подробни устройствени планове и изменения на кадастралната карта и кадастралните регистри, които изработваме, са съобразени, доколкото е възможно, с предстоящите промени на нормативната уредба. Опитваме се да бъдем полезни на своите клиенти и колеги, въпреки проблемите, които срещаме.

Законът все още не е обнародван. Не се предоверявайте на файла с нанесените изменения. Проверете и видеофайловете или стенограмите в архива на Народното събрание.

1 коментар:

  1. Законът ще бъде публикуван в брой № 13 на Държавен вестник, от 07 февруари 2017 г.

    ОтговорИзтриване