Мисли

„Свободата живее в сърцата на мъжете и жените; когато умре там, няма конституция, закони, съд, който да я спаси.“ Лърнид Хенд

петък, 20 януари 2017 г.

Отразяване на подробни устройствени планове в кадастралната карта.

"ИМИДЖ" ЕООД, извършва геодезични услуги по отразяване на всички видове подробни устройствени планове (ПУП - ПРЗ, ПР, ПУР и т.н.) в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР).
Работим качествено, бързо и на много добри цени.
Моля, изпратете запитване на електронния ни адрес като приложите необходимите документи или ни се обадете, за да ни попитате.


Извадка от НАРЕДБА № РД-02-20-5 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

"...

Чл. 65. (1) Подробните устройствени планове (ПУП) по чл. 110 ЗУТ и техни изменения, с които се променят граници на поземлени имоти, се отразяват в кадастралната карта и кадастралните регистри с проект за изменение, без издаване на заповед.
..."

Няма коментари:

Публикуване на коментар